Tot i que nosaltres pensem que la nostra estada a Drogheda va ser tot un èxit, també som conscients que hi ha alguns punts en que podem, i en que hem de millorar.

Per això, hem demanat als nostres viatgers i viatgeres que ens responguessin una petita enquesta on els hem demanat que valoressin l’organització en general, però també les activitats i excursions, les classes i els professors i professores que han tingut, i les famílies es clar.

 


Així doncs, el resultat de l’enquesta referma allò que ja pensàvem, i és que tot ha anat molt bé, però que encara pot anar millor.

Les classes han estat l’apartat menys ben valorat, i tot i així han assolit una valoració de 3,17 sobre 5, sobradament superior a l’aprovat.  El que més ens omple, però és la valoració que els nostres viatgers i viatgeres ens han atorgat com a organització.

 

No tan sols per la valoració mitjana de 4,68 sobre 5 que hem obtingut, sinó perquè totes les valoracions han estat entre el 4 i el 5 en una escala de 5.

Apa doncs, a més d’estar molt contents, prenem nota per millorar aquestes cosetes que cal millorar.

PS: Dades estadístiques
Metodologia utilitzada: Enquesta anònima
N = 31
n = 25
p = 0,5
Nivell de confiança = 95%
Z = 1,96

On:
N = Mida poblacional
n = Mida de la mostra
p = possibilitat d’èxit o fracàs. S’ha escollit 0,5 per maximitzar el Marge d’Error
Z = Valor en taules estadístiques pel nivell de confiança
ME = Marge d’error