Inscriu-te al curs acadèmic a Irlanda

  Dades del viatger o viatgera
  Escull calendari 1er Trimestre (setembre - desembre)2on Trimestre (gener - març)Curs acadèmic (setembre - maig)
  Imatge del DNI o del passaport (PDF o .jpg)
  Dades del pare, mare o tutor legal (1)
  Dades del pare, mare o tutor legal (2)

  (Només si són diferents que l'anterior. En altre cas, deixar en blanc)

  Dades mèdiques

  (1) Les dietes especials poden comportar un suplement en el preu de l'estada. Consulteu-nos al respecte.

  Altres
  Condicions del programa
  Fer el pagament de la paga i senyal
  Atenció: la plaça no està garantida fins que no faci efectiva la paga i senyal. (Troba les dades de pagament a les Condicions del programa).
  Em dono per assabentat/tada que la plaça no està garantida si no està feta la paga i senyal *