Inscriu-te al curs acadèmic

  Dades del viatger o viatgera

  Dades del viatge

  Escull calendari 1er Trimestre (setembre - desembre)2on Trimestre (gener - març)Curs acadèmic (setembre - maig)

  Imatge del DNI o del passaport (PDF o .jpg)

  Dades del pare, mare o tutor legal (1)

  Dades del pare, mare o tutor legal (2)

  (Només si són diferents que l'anterior. En altre cas, deixar en blanc)

  Dades mèdiques

  (1) Les dietes especials poden comportar un suplement en el preu de l'estada. Consulteu-nos al respecte.

  Altres

  Condicions del programa

  Fer el pagament de la paga i senyal

  Atenció: la plaça no està garantida fins que no faci efectiva la paga i senyal. (Troba les dades de pagament a les Condicions del programa).
  Em dono per assabentat/tada que la plaça no està garantida si no està feta la paga i senyal *


  • Responsable del fitxer i de la protecció de dades: David Cabezudo i Fors.

  • Finalitat: Recollida de la informació sol·licitada per prestar els serveis oferts.

  • Legitimació legal per al processament de les dades. Consentiment de l'interessat o dels seus tutors legals.

  • Drets: A accedir, rectificar, limitar i suprimir les dades.

  • Receptors de les dades. Les dades seran cedides a les empreses col·laboradores al país de destinació (Irlanda) per a poder prestar els serveis oferts.

  • Període de temps d'emmagatzematge de les dades: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no es sol·liciti la supressió de les mateixes i durant el termini que es puguin derivar responsabilitats legals dels serveis prestats.

  Més informació a la política de protecció de dades.