Inscripció al programa d’estiu a Irlanda

Dades del viatger o viatgera
Escull calendari *
Passaport o DNI

Dades de contacte del viatjer o viatjera

Dades del pare, mare o tutor legal (1)
Dades del pare, mare o tutor legal (2)

Dades mèdiques

(*) Les dietes especials poden comportar un suplement en el preu de l'estada. Consulteu al respecte.

Llegiu les Condicions del programa. *

Informació bàsica sobre protecció de dades:

  • Responsable del fitxer i de la protecció de dades: David Cabezudo i Fors.
  • Finalitat: Recollida de la informació sol·licitada per prestar els serveis oferts.
  • Legitimació legal per el processament de les dades. Consentiment de l'interessat o dels seus tutors legals.
  • Drets: A accedir, rectificar, limitar i suprimir les dades.
  • Receptors de les dades. Les dades seran cedides a les empreses col·laboradores al país de destinació (Irlanda) per a poder prestar els serveis oferts.
  • Període de temps d'enmagatzematge de les dades: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre la mantingui la relació comercial o no se sol·liciti la supressió de les mateixes i durant el termini que es puguin derivar responsabilitats legals dels serveis prestats

Més informació a les Condicions.