Inscripció al programa d’estiu a Irlanda

  Dades del viatger o viatgera
  Escull calendari 2 setmanes del 2 al 16 de juliol2 setmanes del 10 al 23 de juliol2 setmanes del 16 al 30 de juliol3 setmanes del 2 al 23 de juliol3 setmanes del 10 al 30 de juliol4 setmanes del 2 al 30 de juliol
  Imatge del DNI o del passaport (PDF o .jpg)
  Dades del pare, mare o tutor legal (1)
  Dades del pare, mare o tutor legal (2)

  (Només si són diferents que l'anterior. En altre cas, deixar en blanc)

  Dades mèdiques

  (1) Les dietes especials poden comportar un suplement en el preu de l'estada. Consulteu-nos al respecte.

  Altres
  Condicions del programa
  Fer el pagament de la paga i senyal
  Atenció: la plaça no està garantida fins que no faci efectiva la paga i senyal. (Troba les dades de pagament a les Condicions del programa).
  Em dono per assabentat/tada que la plaça no està garantida si no està feta la paga i senyal *